96/9/22 - 13:45
شماره مطلب : 10123

بازديد سر پرست و معاون فرهنگي تربيتي اتحاديه استان تهران از قرارگاه هاي شهرقدس و شهريار(96/9/22)

سرپرست اتحاديه استان تهران ضمن بازديد از قرارگاه هاي شهرقدس و شهريار، احکام مسئولين انجمن اسلامي مدارس متوسطه دوم را اهدا نمود.
روز پنجشنبه 16 آذرماه مسعود شاکر،مسئول اتحاديه استان تهران به همراه حجت الاسلام والمسلمین رواز معاون تربيتي فرهنگي اتحاديه با شرکت در جلسات قرارگاهي شهرقدس و شهريار از روند فعاليت ها در اين دو شهرستان مطلع شدند.
اين جلسات با حضور معاونين اداره آموزش و پرورش مناطق و جمعي از مسئولين و معاونين انجمن اسلامي مدارس در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش مناطق مربوطه برگزار شد
در اين جلسات، دانش آموزان و مربيان شهرستانها به بيان دغدغه ها و مشکلات موجود در مدارس پرداختند و در انتها احکام مسئولين انجمن اسلامي مدارس توسط مسئول محترم استان اهدا شد
تصاویر