96/9/25 - 15:23
شماره مطلب : 10139

دیدار مسئول اتحادیه با ریاست حوزه هنری استان کردستان(96/9/25)

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با ریاست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان روز پنج شنبه مورخ 1396/9/23 احمدیان مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان با حضور در حوزه هنری استان کردستان با جناب آقای مرادی ریاست این حوزه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار احمدیان مسئول اتحادیه استان خلاصه ای از اهم فعالیت های اتحادیه  استان را بیان نمود .ریاست حوزه هنری استان نیز با توجه به ظرفیت های مناسب حوزه هنری در بحث دانش آموزی آمادگی این حوزه برای انتقال تجربیات هنری به دانش آموزان اتحادیه را اعلام نمود  .  در پایان این جلسه دو طرف به تفاهم رسیدند که ارتباطات اتحادیه و حوزه هنری جهت پیشبرد اهداف مشترک دانش آموزی بیشتر شده همچنین جهت شکوفا شدن  هرچه بیشتر دفاتر اتحادیه شهرستان در بحث هنری ، این حوزه  با اتحادیه استان همکاری نماید .