92/4/19 - 15:55
شماره مطلب : 1021

روزه واقعی

در حدیث از امام باقر(ع) آمده است:"اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است :نماز،زکات؛روزه ،حج و ولایت" این سوال مطرح است که آیا هر روزه ای می تواند ستون اسلام محسوب شود ،آیا آثاری که بر شمردیم دنبال هر روزه ای خواهد بود یا خیر؟

در حدیث از امام باقر(ع) آمده است:"اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است :نماز،زکات؛روزه ،حج و ولایت" این سوال مطرح است که آیا هر روزه ای می تواند ستون اسلام محسوب شود ،آیا آثاری که بر شمردیم دنبال هر روزه ای خواهد بود یا خیر؟ مقداری در این مورد توضیح می دهیم. برای روزه سه مرحله ذکر کرده اند.

1- روزه عام:روزه ای است که انسان فقط از مبطلات روزه پرهیز نماید. حضرت رسول (ص) می فرمایند:آسان ترین چیزی که خدا بر روزه دار،از روزه اش فرض و واجب کرده است ترک خوردن و آشامیدن می باشد.کامل تربن این مرحله همان اجتناب از مبطلات است و بس.

اکثریت مردم در این مرحله هستند و اغلب آنها هنگام روزه گرفتن چنین عمل می کنند:در هنگام سحر به قدری می خورند که دیگر در بین روز گرسنه نشوند و اصلا توجه ندارند که شاید یکی از فلسفه های روزه چشیدن طعم گرسنگی باشد. در بین روز اگر تشنگی غالب شود ،به آب خنک ،حمام و ...پناه می برند تا به شکل دیگر تشنگی خود را بر طرف نمایند و هنگام افطار به قدری می خورند که دیگر توان بر خواستن ندارند و اینان کسانی اند که از روزه خود بهره ای جز تشنگی و گرسنگی نمی برند.البته افرادی در این مرحله هستند که این حالات را ندارند،ولی آنها هم ،چندان با قبل از ماه مبارک ،فرقی ندارند،مگر در تشنگی و گرسنگی و ...

2-روزه خاص: در این مرحله به فرموده امام صادق(ع) اعضا و جوارح انسان نیز روزه دار است.

گوش،چشم،مو،پوست و سایر اعضای او روزه دار است. در حدیثی دیگر حضرت امام صادق (ع)می فرمایند:"دست تو هم باید روزه بگیرد."

حضرت رسول (ص) می فرمایند:"زبان روزه دار باید محفوظ باشد و به مردم اذیت نرساند."در حدیثی دیگر حضرت رسول (ص) می فرمایند:"پنج خصلت است که روزه را باطل می کند و وضو را از بین می برد:دروغ ،غیبت ،سخن چینی ،نظر شهوت آمیز و قسم دروغ ."

در این مرحله انسان به جایی میرسد که هر گناهی به عنوان مبطل روزه برایش مطرح است ودر نظر این افراد،مبطلات روزه فقط آن نه چیز خاص و محدود نیست.

3-روزه خاص الخاص:این مرحله مخصوص به اولیاءالله و مقربین در گاه الهی می باشد و هر کس را به این وادی راه نمی دهند. در این مرحله انسان از همه چیز به جز خدا ،روزه می گیرد.اگر در روزه خاص جوارح انسان روزه می باشند در اینجا علاوه بر جوارح ،قلب انسان نیز روزه می گیرد،قلب انسان فقط توجه به خدا دارد و بس .از افکار مادی و توهمات پست دنیایی به دور است. در چنین روزه ای هر گونه توجه ای به غیر از خدا به هر شکل و در هر اندازه ای مبطل است.حضرت علی (ع) می فرمایند:"روزه قلب (آلوده نشدن قلب به گناهان) از روزه شکم و نخوردن برتر است."

تصاویر

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir