96/10/7 - 14:39
شماره مطلب : 10215

برگزاری نشست فصلی اتحادیه استان ایلام(96/10/7)

نشست فصلی اتحادیه استان ایلام با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه استان پنج شنبه ۳۰آدز ماه نشست فصلی اتحادیه استان ایلام در محل اتحادیه مرکز برگزار گردید.
 این نشست که  با حضور مسئول اتحادیه استان حجت الاسلام محمدی،معاون برادران حجت الاسلام حاتمی لک و مسئولین شهرستان برگزار گردید با قرائت قرآن آغاز و در سه جلسه تشکیلاتی،فرهنگی و عمومی ادامه پیدا کرد.
جلسه با تشریح و توضیحاتی پیرامون برنامه های شاخص ایام پیش رو ،همانند مدرسه انقلاب از طرف معاون برادران ادامه پیدا کرد.
و در نهایت در جلسه عمومی به بررسی مشکلات و چگونگی مرتفع کردن مسائل و موانع کاری پرداخته شد.
این نشست با قدردانی از مسئولین شهرستان ها به پایان رسید.
تصاویر