96/10/9 - 09:03
شماره مطلب : 10222
با حمایت دبیر کل اتحادیه و پیگیری دفتر مرکزی

سومین مرحله ارسال کانکس به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب(96/10/9)

سومین مرحله ارسال کانکس های اهدای با حمایت دبیرکل محترم و پیگیری های دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بین تعدادی ازخانواده اعضای انجمن اسلامی مدارس سرپل ذهاب اجرایی توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان استان کرمانشاه: سومین مرحله ا رسال کانکس های اهدای با حمایت دبیرکل محترم و پیگیری های دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بین تعدادی ازخانواده اعضای انجمن اسلامی مدارس سرپل ذهاب شب دوشنبه 4دی ماه توزیع شد.
 این کانکس ها شب گذشته توسط کارشناسان اتحادیه در شهرسرپل ذهاب توزیع شد.
تصاویر