96/10/12 - 14:15
شماره مطلب : 10259

صدو هشتمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی برگزار شد

صدو هشتمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه یازدهم دی در قرارگاه کربلا برگزار شد
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان،صد و هشتمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی با حضور اعضای قرارگاه جنبش دانش‌آموزی روز یازدهم دی درقرارگاه کربلا برگزار شد
جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی به منظور پیگیری مصوبات جلسه قبل،اخبار اعضاء و بحث و تبادل نظر در خصوص  سند اولیه فعالیت های جنبشی اتحادیه انجمن های اسلامی توسط اعضا برگزار شد 
تصاویر