96/10/19 - 09:28
شماره مطلب : 10282

ارسال کتاب های کمک درسی به مناطق زلزله زده کرمانشاه با حمایت موسسه علمی آینده سازان کشور

کتاب های کمک درسی ویژه دانش آموزان زلزله زده عضو قرارگاه های دانش آموزی خواهر و برادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه با حمایت موسسه علمی آینده سازان کشور به این مناطق ارسال شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، پس از تماس تلفنی کارشناسان موسسه علمی آینده سازان کشور با دانش آموزان عضو انجمن اسلامی  مدارس متوسطه دوم مناطق زلزله زده و بررسی های صورت گرفته توسط این موسسه کتاب های کمک درسی ویژه دانش آموزان  زلزله زده خواهر و برادر مدارس متوسطه دوم عضو قرارگاه های دانش آموزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه  ارسال شد.