96/10/19 - 15:10
شماره مطلب : 10284

دویست و بیست و دومین جلسه شورای معاونین اتحادیه برگزار شد

دویست و بیست و دومین جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه هجدهم دی با حضور مدیر و معاونین مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، دویست و بیست و دومین جلسه شورای معاونان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه هجدهم دی با حضور دبیرکل اتحادیه،مدیر و معاونین مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم و اعضای شورای معاونین در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد.
در این جلسه هر یک از اعضا نظرات خود را پیرامون مباحث مطرح شده ارائه نمودند که در ادامه جلسه دبیرکل اتحادیه گفت : لازم است هر سه ماه یک بار جلسه ای بین دبیرکل اتحادیه و مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار گردد و پیشنهاد می شود نماینده مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان در جلسات شورای معاونین شرکت نماید. 

وی افزود، درخصوص آموزش و توانمند سازی شبکه پشتیبان نیازمند یاری مرکز قم هستیم.

علامتی در خصوص طرح مبلغین بومی نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به اعزام مبلغین در سال های اخیر در مناسبت های ملی مذهبی در خصوص افزایش سهمیه لازم است که این مرکز احتمام ویژه داشته باشد،

او همچنین براعزام و همکاری بیشتر مبلغین محترم قم در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تاکید کرد.