96/10/20 - 10:02
شماره مطلب : 10289

برگزاری نشست سرپرست اتحادیه استان البرز با مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان البرز(96/10/24)

جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز روز سه شنبه نوزدهم دی ماه پیروبومی سازی تفاهم نامه فیمابین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز، این جلسه روز سه شنبه  در دفتر غیاثی تبار مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد،در ابتدای این جلسه تقی غیاثی تبار ضمن خوش آمد گویی به جمع حاضر به معرفی اجمالی اداره کل فنی و حرفه ای پرداخت.
ایشان گفتند:رسالت مهم فنی و حرفه‌ای آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم ایشان و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته اجرا میگردد.
در ادامه محمد مهدی سلیمی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز هم ضمن خداقوت به معرفی کلی و تشریح برنامه‌های اتحادیه پرداختند.
سلیمی گفت:اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمن های اسلامی دانش آموزان و به منظور حفظ حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحقق ارزش های اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و جهت بخشیدن به فعالیت های دانش آموزان در زمینه های علمی و فرهنگی در سال ۱۳۵۸ با حمایت های مادی و معنوی امام(ره) تاسیس و در تربیت نیروهای مخلص دانش آموز انقلابی،متعهد و متدین اقدام نموده است .
مهم ترین رسالت اتحادیه نخبه یابی و زبده پروری می باشد.
در پایان این جلسه مقرر شد طرفین ضمن توسعه و تعمیق همکاری های فیمابین از خدمات مشترک یکدیگر نیز بهره مند شوند برای کارکنان و جامعه هدف اتحادیه که دانش آموزان و خانواده های آنان می باشد تسهیل و تسریع گردد.