96/10/20 - 15:48
شماره مطلب : 10291

بازدید مسئول اتحادیه استان فارس از انجمن اسلامی دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ(96/10/20)

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس از فعالیت های انجمن اسلامی دبیرستان فرهنگ بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس :مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس به همراه معاونت خواهران استان در مورخ 19 دیماه از فعالیت های انجمن اسلامی دبیرستان فرهنگ شیراز دیدن کردند. بازدید از نمایشگاه نماز که به همت اعضاء انجمن اسلامی دبیرستان فرهنگ برپا شده بود از جمله برنامه های این بازدید بود. لازم به ذکر است که این نمایشگاه به مدت 10 روز در مدرسه فرهنگ برای بازدید دانش آموزان دایر است.