96/10/23 - 11:09
شماره مطلب : 10295
دبیرکل اتحادیه در جمع‌بندی ششمین نشست مسئولین استان‌ها

لزوم تدابیر لازم برای مدرسه ای بودن نمایشگاه های "مدرسه انقلاب" در استان ها

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در جمع مسئولین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان‌ها گفت: ششمین دوره نمایشگاه های مدرسه انقلاب در دهه فجر در سراسر کشور برگزار خواهد شد و طبق روال سال های گذشته تدابیر لازم را برای مدرسه ای بودن نمایشگاه های "مدرسه انقلاب" در استان ها را پیش بینی کنید

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در جلسه جمع بندی پنجمین نشست مسئولین اتحادیه سراسرکشور گفت:یکی از اساسی ترین وظیفه مسئولین اتحادیه استان ها مرور و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری است و این تحلیل ها را برای کادر استان ها داشته باشید.
وی در ادامه گفت: گفتمان سازی باید در مقطع کنونی یکی از راهبردهای ویژه در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باشد که این عامل می‌تواند موجبات پیشرفت این تشکل دانش‌آموزی را به همراه داشته باشد.
علامتی ضمن تشکر از استان ها برای ثبت اطلاعات در سامانه شهید باقری گفت: از همه استان ها برای همتی  که در ثبت اطلاعات در سامانه شهید باقری داشتند قدردانی می کنم و مبنای ما برای همه برنامه های اتحادیه سامانه شهید باقری خواهد بود.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: راهپیمایی یوم الله  22 بهمن را هر چه باشکوه تر در استان ها برگزار کنید 

تصاویر