96/10/26 - 11:10
شماره مطلب : 10313

حضور دبیرکل اتحادیه در جمع شورای مدیران موسسه علمی آینده سازان

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ضمن بازدید از موسسه علمی آینده سازان در شورای مدیران موسسه حضور یافتند .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ضمن بازدید از موسسه علمی آینده سازان در شورای مدیران موسسه حضور یافت .در این نشست دبیرکل اتحادیه ضمن خدا قوت به همکاران موسسه و تقدیر از روند مناسب پیشرفت برنامه های موسسه به جلسه با نماینده معزز مقام معظم رهبری در اتحادیه و گزارش مدیر عامل موسسه اشاره کرد که مورد تحسین معظم له قرار گرفته است 
وی ضمن توصیه همکاران شاغل در موسسه به کار و تلاش بیشتر در جهت الگو سازی و برند سازی نام موسسه در دو سطح درون وبرون سازمانی ، تاکید کردند که با امید زیادی که مجموعه آینده سازان داریم تمام توان خود را در جهت پیشرف موسسه انجام خواهیم داد .
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همچنین با اشاره به سوابق و نقاط قوت و ضعف موسسه ضمن بر شمردن نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه آینده سازان برای همکاران موسسه در جهت خدمت رسانی به دانش آموزان و برآورده کردن منویات مقام معظم رهبری برای همکاران آرزو توفیق کردند.
تصاویر