96/10/27 - 11:32
شماره مطلب : 10321

برگزاری نشست مسئول اتحادیه و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) (96/10/27)

نشست مسئول و مدیر کا کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف پیگیری توافقات فی مابین برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه استان سه شنبه ۲۶ دی ماه نشستی با حضور حجت السلام محمدی مسئول اتحادیه استان در دفتر مدیرکل کمیته امداد  استان در جهت پیگیری تفاهم نامه فی مابین  اتحادیه و کمیته امداد برگزار گردید.
حجت السلام محمدی با بر شمردن چند فاکتور مهم در خصوص کار فرهنگی،  به تشریح فعالیت های اتحادیه پرداختند که مهمترین آنها را  اخلاق ،تربیت،آموزش و تشکیلات ذکر کردند.
در ادامه رضایی مدیرکل  کمیته به این موضوع که جامعه هدف کمیته امداد گسترده گردیده و این امر مسلتزم تولید محتوی بهتر و بیشتر می باشد ،و این تولید محتوی را از وظایف نهاد های فرهنگی و خصوصا برای مخاطب نوجوان از وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دانستند،از مسئول اتحادیه در این زمینه تقاضای همکاری کردند.
جلسه با بررسی کلیات مفاد تفاهم نامه ادامه پیدا کرد و قرار گردید کارگروهی تخصصی از هر دو طرف برای بررسی کامل این تفاهم نامه تشکیل گردد.