96/10/27 - 11:56
شماره مطلب : 10323

شماره سی و سومین ماهنامه راه‌نما منتشر شد

ماهنامه راه‌نما که با رویکرد معرفتی و آموزشی برای مربیان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سراسر کشور منتشر می‌شود، در شماره‌های جدید خود به مباحثی در حوزه تربیت، مهارت، تشکل و پرونده ویژه طوفانی قبل از آرامش پرداخته است.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان،ماهنامه راه‌نما که با رویکرد معرفتی و آموزشی برای مربیان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سراسر کشور منتشر می‌شود،
در شماره‌‌ی جدید ماهنامه راه نما  با رویکرد تربیتی موضوعات و مباحث نیت های پاک، کمی با دقت بیشتر لطفا و آینه ای برابر خورشید مورد بررسی قرارگرفته است.
همچنین در بخش تشکل این ماهنامه نیز می‌توان عناوینی مرتبط با حاکمیت اندیشه ،سیانوراندیشی،تشکیلات سیار و کوتاه مدت و شهید بین الملل  را مشاهده کرد.
این نشریه اگر چه با رویکرد معرفتی و آموزشی برای مربیان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان منتشر می‌شود، اما مقالات و مباحث عمومی مطرح شده در آن برای طیف وسیعی از فعالان عرصه تربیت و مربیان پرورشی قابل استفاده است.
لازم به ذکر است، ماهنامه «راه‌نما» به صاحب امتیازی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و به همت مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان منتشر می‌شود.