96/11/4 - 14:53
شماره مطلب : 10382

نشست توجیهی فعالیت های دهه فجر شهرستان آرادان با حضور مسئول اتحادیه استان سمنان(96/11/4)

نشست توجیهی فعالیت های دهه فجر شهرستان آرادان با حضور مسئول اتحادیه استان سمنان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران و معاونین مدارس این شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان؛ نشست توجیهی فعالیت های دهه فجر شهرستان آرادان با حضور مسئول اتحادیه استان سمنان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران و معاونین مدارس این شهرستان چهارشنبه چهارم بهمن ماه برگزار شد.
جعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این نشست با معرفی ظرفیت های اتحادیه ، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر اتحادیه در اجرای فعالیت های فرهنگی تربیتی شهرستان آرادان و به خصوص در برگزاری ویژه برنامه های دهه مبارکه فجر شد.
سید محمدمهدی سیادتی مسئول اتحادیه استان سمنان در این نشست با اشاره به برنامه های محوری اتحادیه ، از جشنواره مدرسه انقلاب به عنوان یکی از مهمترین برنامه های جریان سازی  و نیرو سازی در اتحادیه نام برد.
وی همچنین در تشریح این جشنواره و با اشاره به رویکرد جریان سازی اتحادیه ، لزوم توجه هرچه بیشتر به سلسله برنامه های جهان بدون ترور را یاد آور شد.
لازم به ذکر است معاونین برادر و خواهر اتحادیه استان در این نشست مسئول اتحادیه استان را همراهی کردند.
تصاویر