95/9/15 - 13:13
شماره مطلب : 7807

با حضور دبیرکل اتحادیه جلسه شورای مدیران با محوریت منظومه فکری تربیتی برگزار شد

با حضور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان جلسه شورای مدیران پیرامون منظومه فکری تربیتی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسه شورای مدیران پیرامون منظومه فکری تربیتی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با حضور دبیرکل، مدیر و معاون پژوهشی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان و مدیران اتحادیه روز یکشنبه چهاردهم آذرماه در دفترمرکزی برگزار شد.
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از کادر اتحادیه جهت برگزاری ویژه برنامه‌های در مسیر بهشت، برنامه 13 آبان و طرح انسجام  گفت: طرح‌هایی که را پشت سر گذاشتیم با عنایت خداوند و کمک گرفتن از معصومین و شهدا به خوبی برگزار شد و خصوصا کاروان در مسیر بهشت که پیاده‌روی اربعین بود و معنویات بسیاری را به همراه داشت و توانستیم این برنامه را با موفقیت انجام دهیم.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی معاونت پژوهشی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان به ایراد سخن با فعالیت‌های تربیتی و کار با نوجوانان پرداخت.

وی در سخنان خود شمایی کلی ازمنظومه فکری تربیتی اتحادیه پرداخت و گفت: منظومه را اگر بخواهیم تعریف کنیم فهرستی جامعه اولویت‌بندی شده و ارزش‌گذاری اهداف می‌باشد.

معاونت پژوهشی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان، منظومه را با حدیثی از رسول اکرم (ص)آغاز کرد که هیچ ابزاری نزدیک کننده به خدا نیست جز عبادت و  عبادت به خدا چیزی است که به خدا تقرب می‌بخشد هیچ چیز مثل عبادت خدا، انسان را شبیه خدا نمی‌کند اگر کسی ارتباط را با خدا تصحیح کند خدا ارتباطش را با جمیع خلق تصحیح می‌کند.
وی گفت: مهمترین سوالی که در منظومه مطرح می‌شود این است که منظومه در درجه اول باید برای من مفید باشد بعد بتواند برای دانش‌آموزان ولی چرا تلاش‌های تربیتی بی ثمر است چرا حرکت در امور تربیتی لاک‌پشتی و کند انجام می‌شود و این سوال بزرگترین سوالی است که در منظومه مطرح می‌شود ومنظومه فکری تربیتی به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد مهمترین عامل عدم موفقیت در اهداف تربیتی سه عنصر است که نبود اهداف جامع، اولویت‌بندی شدهو ارزش‌گذاری شده میتواند باعث بی ثمری تلاش‌ها در موضوع‌های تربیتی شود.

معاونت پژوهشی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان گفت: اولویت و ارزش‌گذاری بسیار مهم است زیرا در نبود این دو عنصر توان سرمایه‌گذاریرا از دست  می‌رود که چه از نظر مالی و چه از نظر ارزش‌یابی سرمایه‌ها هدر می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: مدیریت زمان در سیستم منظومه‌ای نیز جزو اهداف زیربنایی ابزاری است اگر کسی مدیریت زمان و برنامه‌ریزی مشخصی نداشت این فرد به بلوغ عقلی لازم نرسیده زیرا قدر مهمترین ثروت خود یعنی عمر خود را نداشته است.

معاونت پژوهشی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان گفت: یکی دیگر از اهداف زیر بنایی تربیتی فرهنگ مطالعه است اگر یک مربی روی این هدف برای متربی کار کند می‌تواند بیشتر اهداف تربیتی برسد بدترین نوع تنبلی، تنبلی در مطالعه است.

تصاویر