95/10/13 - 17:49
شماره مطلب : 8005

بررسی عملکرد فعالیت‌های چهار سال گذشته اتحادیه در جلسه672 شورای‌مرکزی

جلسه 672 شورای‌مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز چهارشنبه اول دی‌ماه در دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، در جلسه 672 شورای‌مرکزی اعضای جلسه نکات پیش از دستور خود را طرح و پس از ارائه مباحث اخلاقی و تحلیل سیاسی، عملکرد فعالیت‌های تشکل در چهار سال اخیر را در دستور کار خود قرار دادند.
 در ادامه پس از بحث‌های مفصل صورت گرفته به همراه ارزیابی مجموعه نقاط قوت و ضعف موجود، تصمیمات پیشنهادی شورای‌مرکزی به همراه ملاحظات آن اتخاذ و به نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه تقدیم شد.
 
تصاویر