95/10/19 - 08:05
شماره مطلب : 8022
با حضور معاونت برنامه‌سازی و توسعه شبکه خواهران دفترمرکزی؛

دوره آموزشی-گزینشی «هادیان۵» در اتحادیه کرمان برگزار شد

دوره آموزشی-گزینشی «هادیان۵» ویژه مربیان و سرگروه‌های اتحادیه استان کرمان به مدت دو روز با حضور معاونت برنامه‌سازی و توسعه شبکه خواهران دفترمرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمان، دوره آموزشی و گزینشی هادیان ۵ ویژه مربیان و سرگروه‌های خواهر استان‌ کرمان روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه پانزدهم و شانزدهم دی‌ماه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمان برگزار شد.
در این دوره که خانم‌ها ملکی معاونت برنامه‌سازی و توسعه شبکه خواهران و نصیری از مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان قم حضور داشتند 27 نفر از مربیان و سرگروه‌های اتحادیه استان کرمان مورد گزینش و مصاحبه قرار گرفتند.
تکمیل فرم‌های تشکیلاتی، سطح‌بندی مربیان شرکت کننده توسط اساتید و کارشناسان و آموزش مباحث اصلی تشکیلات، بخشی از برنامه‌های طرح هادیان می‌باشد.
شایان ذکر است، با توجه به اهمیت حضور نیروهای کیفی و توانمند در جایگاه‌ مربی، دوره گزینشی و آموزشی هادیان ۵ ویژه شبکه پشتیبان اتحادیه در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه درنظر گرفته شده است؛ که با توجه به سهولت حضور مربیان در این برنامه، به صورت منطقه‌ای در حال برگزاری است.
 
تصاویر