95/10/19 - 15:32
شماره مطلب : 8027

بررسی سیاست‌های سالانه اتحادیه در جلسه 673 شورای‌مرکزی

ششصد و هفتاد و سومین جلسه شورای‌مرکزی روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه در دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسه 673 شورای‌مرکزی اتحادیه پیرامون بررسی سیاست‌های سالانه اتحادیه با حضور اعضای شورای‌مرکزی روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه برگزار شد.
 سیاست‌های سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هر سال از سوی شورای‌مرکزی به نظام اجرا ابلاغ شده و بر اساس مهم‌ترین اولویت‌های عملیاتی ذکر شده در سیاست‌ها، برنامه‌های تشکل برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد.
در این جلسه ابتدا کلیات سیاست‌های سالانه اتحادیه به تصویب رسید و در ادامه قسمتی از جزئیات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
لازم به ذکر است سیاست‌های تدوین شده شامل مقدمه و اصول حاکم بوده و در دو بخش فرهنگی-تربیتی و ساختاری-پشتیبانی و ذیل هریک از محورهای اصلی اقدامات، مهم‌ترین اولویت‌های عملیاتی ذکر شده است.
 
تصاویر