95/10/19 - 15:53
شماره مطلب : 8028

برگزاری دوره آموزشی-گزینشی هادیان5 ویژه خواهران در اتحادیه استان مرکزی (95/10/19)

پنجمین دوره آموزشی-گزینشی هادیان 5 ویژه مربیان خواهر قرارگاه‌های دانش‌آموزی اتحادیه استان مرکزی روزهای جمعه و شنبه17و18دی‌ماه برگزار در اتحادیه استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی، پنجمین دوره آموزشی-گزینشی هادیان 5 ویژه مربیان خواهر قرارگاه‌های دانش‌آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی روزهای جمعه و شنبه17و18دی‌ماه برگزار در اتحادیه استان مرکزی برگزار شد.
در این دوره ضمن بررسی و گزینش‌های لازم از سوی کارشناسان دفترمرکزی و مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان قم مربیان و کمک مربیان در دوره‌های آموزشی (کار باید تشکیلاتی باشد، جنگ‌نرم توهم یا تهدید،فهم زبان قرآن) شرکت کردند.
همچنین در حاشیه این دوره کارگاه آموزشی،تشکیلاتی با حضور کارشناسان اتحادیه استان برگزار گردید.
تصاویر