95/10/20 - 08:46
شماره مطلب : 8032

کارگاه تخصصی ویژه والدین انجمنی اتحادیه تربت‌حیدریه برگزار شد

کارگاه تخصصی ویژه مادران و دختران اعضای انجمن‌های اسلامی شهرستان تربت‌حیدریه روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۵در اتحادیه تربت‌حیدریه برگزار گردید.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان‌رضوی، کارگاه تخصصی ویژه مادران و دختران اعضای انجمن‌های اسلامی شهرستان تربت‌حیدریه با موضوع محوری « انتخاب رشته و آگاهی از انتخاب مسیر آینده» روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۵در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان تربت‌حیدریه برگزار گردید.
در این کارگاه خانم عسگری سرگروه اتحادیه شهرستان تربت‌حیدریه آموزش بصری و شنیداری را با مطرح کردن تیپ‌های شخصیتی از جمله تیپ اجتماعی، تیپ قراردادی، تیپ معنا شناختی (معنوی) و … بیان کرد.