96/1/15 - 09:28
شماره مطلب : 8594

هفتادونهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی برگزار شد

هفتادونهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه چهاردهم فروردین‌ماه سال 96 در قرارگاه کربلا برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، هفتاد و نهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی با حضور اعضای قرارگاه جنبش دانش‌آموزی روز دوشنبه چهاردهم فروردین‌ماه سال 96 در قرارگاه کربلا برگزار شد.
جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی به منظور تحلیل و بررسی کانال اشاره برگزار شد.
همچنین پیگیری مصوبات جلسه قبل، ارائه اخبار حوزه‌های مختلف توسط اعضاء و جمع‌بندی اخبار و برنامه‌ها از دیگر مصوبات هفتادو نهمین جلسه قرارگاه جنبش بود.
 
تصاویر