96/1/23 - 09:28
شماره مطلب : 8637
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان‌رضوی؛

انجمن‌ اسلامی از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی است (96/01/23)

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان‌رضوی در مصاحبه با رادیو خراسان گفت؛ انجمن‌ اسلامی از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان‌رضوی، مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان‌رضوی با حضور در شبکه استانی صدای خراسان، با اشاره به جریان‌سازیهای مناسب توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی در بین دانش‌آموزان، عنوان کرد: انجمن‌های اسلامی از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.
کاظمی در این مصاحبه زنده رادیویی افزود: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در کنار سازمان دانش‌آموزی و فعالیت‌های بسیج، پیشتازان و فرزانگان، ستون‌های فعالیت فوق برنامه و محور حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی در مدارس به شمار می‌آیند.