96/1/25 - 18:37
شماره مطلب : 8645

تصویب برنامه و بودجه سال 96 در جلسه 678 شورای مرکزی

جلسه 678 شورای مرکزی روز چهارشنبه بیست‌وسوم فروردین‌ماه در دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسه 678 شورای مرکزی روز چهارشنبه بیست‌وسوم فروردین‌ماه با حضور اعضا در دفتر شورای‌مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد.
در ادامه بررسی برنامه و بودجه سال 96 از جلسه قبل، درجلسه 678 برنامه و بودجه بررسی و به تصویب رسید.
برنامه و بودجه هر ساله پس از تصویب در شورای مرکزی به نماینده مقام معظم رهبری تقدیم و پس از تأیید وی به نظام اجرا ابلاغ می‌گردد.
همچنین در این جلسه مقدار دیون پیرو جلسه مشترک بین شورای مرکزی و نظام اجرا اعلام گردید.