96/1/27 - 09:47
شماره مطلب : 8658

جلسه شورای معاونان اتحادیه استان گیلان با محور عضویابی هدفمند برگزار شد (96/01/27)

جلسه شورای معاونان اتحادیه استان گیلان با محور عضویابی هدفمند روز شنبه 26 فروردین برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان، جلسه شورای معاونان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان با محور عضویابی هدفمند روز شنبه 26 فروردین برگزار شد.
بررسی و رصد وضعیت موجود، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از وضعیت فعلی، تبیین معیارها برای اولویت حضور در مدارس از مباحث مطروحه در این جلسه بود.
برنامه‌ریزی برای گسترش تعداد و کیفی‌سازی انجمن‌های اسلامی مدارس از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
همچنین در این جلسه نحوه حضور در مدارس و ارتباط با اولیای مدارس و دانش‌آموزان جهت شناسایی دانش‌آموزان مستعد بررسی شد.