96/1/30 - 10:08
شماره مطلب : 8689

برگزاری جلسه تصویب کلیات برنامه‌های سال96 اتحادیه استان فارس (96/01/30)

هفتمین جلسه تعیین راهبردها و تصویب کلیات برنامه‌های سال1396 اتحادیه استان فارس روز دوشنبه 28 فروردین‌ماه در اتحادیه استان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس، هفتمین جلسه تعیین راهبردها و تصویب کلیات برنامه‌های سال1396اتحادیه استان فارس با حضور معاون خواهران و برادران اتحادیه فارس روز دوشنبه بیست‌وهشتم فروردین‌ماه در اتحادیه استان برگزار شد.
ذاکرین مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس خاطرنشان کرد تمام برنامه‌های سال جاری باید تا پایان اردیبهشت‌ماه آماده و به شهرستان‌ها ارسال شود.
وی افزود: تصویب برنامه‌های هدفمند و منظم باعث هماهنگی و تاثیرگذاری بیشتر برنامه‌های شهری و مدرسه‌ای در سراسر استان خواهد شد.
مسئول اتحادیه استان فارس گفت: ظرفیت‌ها و نیازهای استان و هم‌سویی با سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دفترمرکزی و همچنین توجه به اسناد بالادستی از جمله منظومه فکری تربیتی محور تصمیم‌گیری‌ برای تنظیم یک برنامه کاربردی در اتحادیه استان فارس خواهد بود.
 
تصاویر