96/5/29 - 09:56
شماره مطلب : 9484

اعضای قرارگاه ملی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان سمنان انتخاب شدند (96/05/29)

اعضای قرارگاه استانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان سمنان در اولین نشست رسمی خود اعضای قرارگاه ملی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان سمنان را انتخاب کردند.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان سمنان،  اولین نشست قرارگاه‌های استانی برادران و خواهران با دستور جلسه انتخاب اعضای قرارگاه ملی استان روز شنبه 28 مردادماه در اتحادیه استان سمنان برگزار شد.
در آغاز این نشست‌ها معاونان خواهر و برادر اتحادیه وظایف اعضای قرارگاه‌های استانی را به عنوان نماینده دانش‌آموزان شهرستان‌ها مختلف تشریح و مباحث تشکیلاتی را مرور کردند.
در ادامه سیادتی مسئول اتحادیه استان توضیحاتی را در خصوص عملکرد قرارگاه ملی و شرایط کاندیداتوری در انتخابات قرارگاه ملی را بیان کرد.
پس از برگزاری جلسات گزینش، اسامی احراز صلاحیت‌شدگان برای کاندیداتوری این دوره از انتخابات به اطلاع اعضای قرارگاه‌های استانی خواهران و برادران رسید و پس از انجام مراحل رای‌گیری علی حسین‌پور و احسان گردابی از شهرستان شاهرود به عنوان دو عضو قرارگاه ملی پسران و خانم اصغری از شهرستان مهدیشهر و همچنین خانم اقوامی از شاهرود به عنوان اعضای جدید قرارگاه ملی دختران انتخاب شدند.
 
تصاویر