96/6/7 - 16:18
شماره مطلب : 9554

برگزاری طرح هادیان در اتحادیه استان اصفهان (96/06/07)

طرح هادیان به منظور گزینش مربیان و کمک مربیان خواهر استان‌های اصفهان و یزد در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اصفهان، طرح هادیان به منظور گزینش 30 نفر از مربیان و کمک مربیان خواهر استان‌های اصفهان و یزد با حضور کارشناسان دفترمرکزی روز دوشنبه و سه‌شنبه ششم و هفتم شهریورماه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اصفهان برگزار شد. 

تصاویر