96/6/12 - 12:01
شماره مطلب : 9583

تصویب تدوین برنامه راهبردی تشکل در جلسه 688 شورای‌مرکزی

جلسه 688 شورای‌مرکزی روز چهارشنبه هشتم شهریورماه در محل دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسه 688 شورای‌مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز چهارشنبه هشتم شهریورماه در محل دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه پس از ارائه نکات پیش از دستور اعضای شورا، بحث بسته‌های سیاستی مطرح و سپس مدل برنامه راهبردی تشکل در 4 سال آینده ارائه گردید.
مسأله‌یابی، اتخاذ راهبرد و پروژه‌های راهبردی از جمله رئوس مطالبی بود که در برنامه راهبردی به آن اشاره و در مورد آن بحث و بررسی شد.
در پایان مقرر شد تا پایان آبان‌ماه سال جاری پیش‌نویس برنامه راهبردی تدوین و پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به صحن شورای‌مرکزی ارائه گردد.
 
تصاویر