96/6/13 - 16:37
شماره مطلب : 9595

برگزاری اردوی جهادی اعضای اتحادیه خراسان‌شمالی (96/06/13)

اردوی جهادی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان‌‌شمالی از روز شنبه 11 الی سه‌شنبه 14 شهریورماه 96 در منطقه ناظر‌آباد بجنورد درحال برگزاریست.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان‌شمالی، اردوی جهادی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان‌‌شمالی با نام شهید دانش‌آموز حسن حسن‌آبادی از روزشنبه 11 الی سه‌شنبه 14 شهریورماه 96 در منطقه ناظر‌آباد بجنورد درحال برگزاریست.
 این اردو با شرکت 16نفر از دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم انجمن‌های اسلامی مدارس شهرستان‌های استان خراسان‌شمالی با هدف تقویت روحیه جهادی، انقلابی و خدمت‌رسانی در مناطق محروم برگزار می‌گردد.
 
تصاویر