96/6/21 - 19:15
شماره مطلب : 9626
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:

تربیت اندیشه و فکر دانش‌آموزان، هدف اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان است

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تربیت اندیشه و فکر دانش‌آموزان، رشد معنویت، فضایل اخلاقی، تقویت اراده و جلوگیری از سستی را از اهداف فعالیت‌های تربیتی این اتحادیه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،حامد علامتی دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور در مراسم معارفه مسئول جدید این اتحادیه در شهر تهران، اظهار داشت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یکی از تشکل‌های اصیل انقلابی است که جزء تاریخ انقلاب اسلامی است.
وی افزود: دانش‌آموزان در پیروزی انقلاب مؤثر بودند و این انجمن را خود جوش تشکیل دادند.
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بیان داشت: در کنار نهادهای رسمی، نهادهای خودجوش باید فعالیت کنند تا مصحح و مکمل فعالیت آنها باشند.
 علامتی با بیان اینکه هدف این انجمن‌ها پاسداری از اهداف انقلاب در مدارس بوده است، خاطرنشان کرد: جریان سازی و نیرو سازی از مأموریت‌های اصلی این مجموعه است.
وی عنوان کرد: رویکرد ما در نیروسازی، تربیت مصون ساز است تا دانش‌آموزان در دنیایی که به واسطه گسترش فناوری، با موقعیت‌های لغزشی فراوان مواجه می‌شوند، توانایی حفظ خود را داشته باشند.
وی ادامه داد: تربیت اندیشه و فکر دانش آموزان، رشد معنویت و فضایل اخلاقی و تقویت اراده و جلوگیری از سستی، از اهداف فعالیت‌های تربیتی این اتحادیه است که یکی از نمونه‌های آن، برگزاری اردوهای جهادی است.
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان شهر تهران به دلیل گستردگی فعالیت، از سایر اتحادیه‌ها متمایز است و فعالیت‌های آن کیفیت خوبی دارد و ظرفیت‌های ممتازی در شهر تهران برای فعالیت تربیتی وجود دارد که باید از آن برای کیفیت بخشی کار تربیتی استفاده کرد.
تصاویر