96/7/15 - 10:21
شماره مطلب : 9754

یکصدو نودو دومین شماره دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره منتشر شد (96/7/15)

یکصدو نودو دومین شماره دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره استان خراسان رضوی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، شماره نیمه دوم مهرماه ۹۶ دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره، منتشر گردید.
در این شماره می خوانید :
– این فراخوان حسین است بیایید همه …
– از عهد تیروکمان سنگی تا روزگار وای فای (بررسی تفاوت های تحصیل دانش آموزان قدیم و جدید)
– کشیده های اب نکشیده (اندر حکایت تنبیه بدنی دانش آموزان)