96/7/15 - 14:01
شماره مطلب : 9759

بازدید کارشناس حوزه پشتیبان دفتر مرکزی از مدارس شهر اراک

کارشناس حوزه پشتیبان دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،از اتحادیه استان مرکزی و تعدادی از مدارس شهر اراک بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، کارشناس حوزه پشتیبان دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بازدیدی از اتحادیه استان مرکزی ضمن عرض خداقوت به مجموعه این اتحادیه ، از تعدادی از دفاتر انجمن اسلامی مدارس شهر اراک نیز بازدید نمود.
شاه طاهری در گفتگوی صمیمانه با دانش آموزان عضو هیئت های مرکزی انجمن های مدارس، گزارشی را  از چگونگی برپایی طرح انسجام  و هیئت انصار المهدی و روش های معرفی انجمن اسلامی توسط آنها دریافت کرد.
وی همچنین نظرات و پیشنهادات دانش آموزان را درباره  اقلام طرح انسجام و چالش های کار درانجمن اسلامی و نحوه عضوگیری از آنها دریافت نمود.

تصاویر