96/7/15 - 14:09
شماره مطلب : 9760

برگزاری هیئت انصارالمهدی (عج) ویژه دختران در اتحادیه استان اصفهان (96/7/15)

هیئت انصارالمهدی (عج) خواهران در اتحادیه استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در روز پنج شنبه مورخ 13/07/96 توسط هیئت انصارالمهدی (عج) خواهران در دفتر اتحادیه استان برگزار گردید، این مراسم همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر آغاز شد و با سخنرانی پیرامون مباحث معرفتی و مداحی ادامه یافت و در پایان جلسه مباحث تشکیلاتی نیز توسط معاون خواهران استان ارائه گردید.