96/7/15 - 14:19
شماره مطلب : 9762

نشست مسئول اتحادیه با مسئول بسیج دانش آموزی استان هرمزگان(96/7/15)

نشست مسئول اتحادیه با مسئول بسیج دانش آموزی استان هرمزگان برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان هرمزگان، نشست توسعه همکاری فی مابین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان و بسیج دانش آموزی استان برگزار شد.در این نشست که با حضور مسئول اتحادیه استان و مسئول بسیج دانش آموزی استان هرمزگان برگزار گردید  دو طرف خواستار توسعه همکاری دوجانبه بیشتر جهت استفاده از ظرفیت های موجود در هر دو  نهاد با توجه به شرایط ویژه استان برای اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی و تربیتی شدند.

تصاویر