96/7/16 - 10:12
شماره مطلب : 9769

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با اتحادیه البرز(96/7/16)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان البرز با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان البرز با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری روز شنبه ۱۵شهریور با حضور رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان البرز تفاهم نامه همکاری امضا کردند
محمدمهدی سلیمی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان البرز، به تشریح درباره ماهیت و عملکرد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان  پرداخت وگفت: باتوجه به پیشرفت علم و فناوری در میان دانش آموزان از یک سو و دوره حساس نوجوانی و تهاجم فرهنگی غرب که معطوف در این گروه سنی است و تلاش و دسیسه های فروان دشمن برای جلوگیری از تربیت دینی ، لزوم شناخت عمیق تر مباحث تربیتی دوران نوجوانی و توجه به مبانی و اصول تربیت دینی نوجوانان را مشخص مینماید. وی بر اساس اظهارات بزرگان و نخبگان جامعه در مورد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بر اثر گذاری این اتحادیه تاکید کرد و باتوجه به نقش سازمان فرهنگی ورزشی که متصدی خدمات فرهنگی و ورزشی به شهروندان و علی الخصوص نوجوانان و جوانان در حفظ و تعمیق باورهای دینی و ارزش های ملی میباشد، خواستار تعامل بیشتر در انجام برنامه های بزرگ اجرایی و عملیاتی در سطح استان شد.
در ادامه سیدعلی اکبرمیروکیلی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با توجه به تحقق رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری در راستای تربیت نوجوانان مومن و متعهدانقلابی گفت:فرهنگ فعالیت جهادی و جهادفرهنگی باید در سطح شهرستان کرج گسترش یابد و با پرداختن تخصصی و دقیق، وهدفمند رفتن به سمت جلو مسائل تربیتی و اخلاقی را در میان نوجوان و جوان،حتی در سنین پایین تر مطرح کرد و با کشف استعداد ها و شناسایی نخبگان فرهنگی،علمی و ادبی آنها را در همچین مجموعه و تشکیلات انقلابی پرورش داد.
وی در پایان تعدادی از برنامه ها و کارهایی را که در سازمان انجام گرفته و کارهایی را که میتوان به صورت مشترک انجام داد تشریح کرد.

تصاویر