96/7/20 - 12:03
شماره مطلب : 9785

گفتمان سازی راهبرد ویژه انجمن های اسلامی در مقطع کنونی است/ لازمه تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفتمان سازی است

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفتمان سازی را راهبرد ویژه انجمن های اسلامی در مقطع کنونی دانست و گفت: لازمه تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفتمان سازی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموران در دمین اجلاسیه دواردهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در نشست "چرایی کار گفتمان و جایگاه اعضای قرارگاه ملی در گفتمان سازی" با تاکید بر اینکه گفتمان سازی راهبرد ویژه انجمن های اسلامی در مقطع کنونی است، گفت: گفتمان مفهوم و معرفتی است که در برهه ای از زمان در جامعه هم گیر شود.
وی با بیان اینکه لازمه تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان گفتمان سازی این موضوع در جامعه است، تصریح کرد: انجمن های اسلامی دانش آموزی به دلیل مسئولیت سنگین، پیشینه و سابقه انقلابی و وجود خون پاک 36 هزار شهید دانش آموز نقش مهمی را برای تحقق این مقوله بر عهده خواهند داشت.
علامتی وجود اعضای خودجوش و خودانگیخته، حضور نماینده مقام معظم رهبری و همچنین پرچم داری جنبش های دانش آموزی از سوی اتحادیه را به عنوان ظرفیت های انجمن های اسلامی در جهت گفتمان سازی برشمرد و افزود: گفتمان سازی نیازمند استمرار عمل، پیگیری و عدم مایوسی است.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بر لزوم ترویج گفتمان های پیشرفت و عدالت، معنویت و علمی تاکید کرد و گفت: برگزاری خیمه های معرفت، استفاده از ظرفیت صبحگاه مدارس، برپایی هم اندیشی های علمی و فکری و نیز تولید نشریه و تبلیغات محیطی در مدارس از جمله راهکارهای است که دانش آموزان می توانند برای ترویج گفتمان های یاد شده از آن ها استفاده کنند.