96/7/20 - 12:25
شماره مطلب : 9786

دانش آموز منتخب دختر شورای‌ مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی انتخاب شد

با رأی دانش‌آموزان قرارگاه ملی اتحادیه ،دانش آموز منتخب(دختر)، عضو شورای‌ مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در دومین اجلاسیه دوازدهمین کنگره اتحادبه انجمن های اسلامی دانش آموزان با آرای دانش‌آموزان منتخب سراسر کشور، عضو دانش‌آموز دختر شورای‌ مرکزی انتخاب شد.
بر این اساس زهرا معدن کن از استان البرز به عنوان عضو دانش‌آموز شورای مرکزی به مدت یکسال انتخاب شد.
 از مجموع 76 رای ماخوذه زهرا معدن کن توانست  با 55 رای حداکثر آرا را از آن خود کند
شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی در اتحادیه است و متشکل از یک نفر منتخب و دو نفر کارشناس به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در این تشکل دانش‌آموزی، نماینده وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل، دو عضو منتخب دانش‌آموز و دو عضو منتخب غیر دانش‌آموز که در انتخابات کنگره برگزیده شده‌اند، است.
از وظایف اعضای دانش‌آموز شورای مرکزی این تشکل دانش‌آموزی شرکت و اعلام نظر در جلسات شورا، انتقال نظرات دانش‌آموزان به شورا در مباحث مختلف، اطلاع‌رسانی از عملکرد شورای‌ مرکزی به دانش‌آموزان منتخب سراسر کشور، مشارکت در جهت بازخوردگیری و بهره‌مندی از نظرات دانش‌آموزان پیرامون مصوبات شورای‌ مرکزی و فعالیت‌های تشکیلاتی است.