96/7/20 - 17:27
شماره مطلب : 9789

انتخابات عضو دانش آموزی شوراي مرکزی اتحادیه برگزار شد

آیین انتخابات عضو دانش آموزی شوراي مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی با حضور اعضای قرارگاه ملی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، آیین انتخابات دومین اجلاس کنگره دوازدهم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور اعضای قرارگاه ملی پسران به عنوان منتخبان انجمن های اسلامی مدارس سراسر کشور برگزار شد.
در این دوره از انتخابات پنج کاندیدا به منظور تعیین عضو دانش آموزی شوراي مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی ثبت نام کرده بودند که پس از شمارش 75 رای ماخوذه، مرتضی عزیزی با 26 و سیدامید سیدابراهیمی با کسب 23 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند.
در دور دوم نیز مرتضی عزیزی با 37 رای و سیدامید سید ابراهیمی با کسب 36 رای تکلیف این دوره از انتخابات را مشخص و براین اساس مرتضی عزیزی توانست به عنوان متخب دانش آموزان در شوراي مرکزی برای سال تحصیلی 96_97 انتخاب شود.
همچنین پس از برگزاری انتخابات، اولین صحن علنی اعضای جدید قرارگاه ملی نیز برگزار شد.

تصاویر