96/7/24 - 15:36
شماره مطلب : 9796

صدمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی برگزار شد

صدمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه بیست و چهارم مهر در قرارگاه کربلا برگزار شد
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان،صدمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی با حضور اعضای قرارگاه جنبش دانش‌آموزی روز دوشنبه بیست و چهارم درقرارگاه کربلا برگزار شد
جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی به منظور پیگیری مصوبات جلسه قبل،اخبار اعضاء ،گزارش برنامه های مرتبط با سیزدهم آبان و روز دانش آموز توسط معاونین، برگزار شد
لازم به ذکر است همچنین در خصوص اظهارات وقیحانه رئیس جمهور آمریکابحث و تبادل نظر شد و اقدامات مربوط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این خصوص مشخص گردید