میزبانی به توان یک میلیون
میزبانی به توان یک میلیون

 

طرح میزبانی نوجوانان ایرانی از یک میلیون خانواده در ایام عید غدیر و اهداء بسته ها توسط کاروان های دوچرخه سواری دانش آموزان همرا با اجرای سرود شادانه غدیر برگزار خواهد شد.