رسانش
رسانش

پخش برنامه تلوزیونی رسانش (همراه با کسب مهارت،نقد آثار و سواد رسانه ای)
هر هفته دوشنبه ها ساعت ۱۹ از شبکه امید