خیمه گاه انصار المهدی(عج)
خیمه گاه انصار المهدی(عج)

یازده شب همراه جوانان پر شور عاشورایی در خیمه گاه هیئت دانش آموزی انصار المهدی(عج)