92/9/5 - 08:34
شماره مطلب : 1847
4 و 5 مهرماه 1392

سرفصل برنامه های سفر حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به استان خراسان شمالی

- مراسم استقبال از حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در استان خراسان شمالی

 

- حضور و سخنرانی در همایش ائمه جماعات استان خراسان شمالی

 

- بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان شمالی

 

- بازدید از مجموعه بش قارداش

 

- جلسه کادر و مربیان استان خراسان شمالی با حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری  

 

- بازدید از دبیرستان نمونه دولتی دخترانه استان خراسان شمالی

 

- حضور و سخنرانی در جلسه قرارگاه برادران استان خراسان شمالی

 

- حضور و سخنرانی در جلسه قرارگاه خواهران استان خراسان شمالی

 

- حضور و سخنرانی در کنگره شهداء نوجوان و جوان استان خراسان شمالی